NIEUWSBRIEF • OUDERVERENIGING BALANS • AUGUSTUS 2019
  Lees online  |  Afmelden
Balans

(Advertentie)
Advertentie Lexima

Dyslexietour bijna van start

In opdracht van het Stimuleringsprogramma Dyslexie organiseert Balans, tussen september 2019 en eind 2020, 24 bijeenkomsten over leesproblemen en dyslexie: de Balans Dyslexietour. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders én voor de kinderen met dyslexie zelf. De toegang is gratis en de Dyslexietour komt ook bij u in de buurt. De eerste bijeenkomsten worden gehouden in Houten en in Almere.
 
Dyslexietour Houten: klik hier voor info en gratis tickets
Dyslexietour Almere: klik hier voor info en gratis tickets
 
Wanneer en waar komt de Dyslexietour nog meer langs? Houd daarvoor de Agenda op Balansdigitaal.nl in de gaten.

De cursus BalansOuderpower is bedoeld om ouders van pubers met een ontwikkelingsprobleem (ADHD, autisme) sterker te maken, meer grip te laten krijgen op de gezinssituatie. In zes cursusavonden gaan we met elkaar na waarom deze pubers zich gedragen zoals ze zich gedragen en hoe we daar als ouders mee kunnen omgaan.

De eerste cursus BalansOuderpower begint al op 12 september in Den Bosch (Rosmalen).
Klik hier voor informatie en aanmelding

Binnenkort is deze cursus ook in andere regio’s te volgen. Houd de Agenda op Balansdigitaal.nl in de gaten voor data en plaatsen.
 
Soms vergoed door zorgverzekeraar
Goed om te weten: er zijn zorgverzekeraars die (een gedeelte van) de cursus BalansOuderpower vergoeden uit de (aanvullende) verzekering, vaak onder de noemer ‘gezondheidscursus’. Hiervoor is het belangrijk te weten dat Oudervereniging Balans is aangesloten bij MIND. Informeer hierover bij uw zorgverzekering.

Niet 1, maar 6 Balans-symposia!

Het BalansSymposium is terug! Niet meer in de vorm van één landelijke dag; in plaats daarvan zijn er de komende maanden zes regionale avondsymposia. Het onderwerp zal iedere ouder en iedere onderwijsprofessional aanspreken: ouderbetrokkenheid / ouderparticipatie in het onderwijs. Met o.a. een lezing door onderwijsjurist Katinka Slump (columnist BalansMagazine) en een workshop onder leiding van Noëlle Pameijer (bekend van haar boek 'Samen sterk: Ouders & School!').
 
Het regiosymposium voor Noord-Nederland wordt gehouden op woensdagavond 2 oktober in Paterswolde. Klik hier voor info en tickets
Het regiosymposium voor Zuid-Holland vindt plaats op woensdagavond 9 oktober in Capelle a/d IJssel.
Klik hier voor info en tickets

De overige vier regiosymposia zullen worden gehouden in de regio's Twente, Noord-Holland, Utrecht en Limburg. Meer info vindt u binnenkort in de Agenda van Balansdigitaal.nl.

Aanmelden BalansAward kan nog steeds
2005, de eerste uitreiking van de Balans Award

Voor het eerst sinds jaren reikt Balans weer een BalansAward uit. Een blijk van waardering voor de school die de samenwerking met ouders en het welzijn en het belang van het kind het meest voorop stelt.
Dit jaar is er ook een Award voor de categorie mbo/hbo/wetenschappelijk onderwijs.
Vindt u dat de school van uw kind de BalansAward verdient? U hebt nog tot 1 oktober de tijd om de school te nomineren.
Lees meer

De afdeling Rijnland van Balans houdt op maandag 30 september in Leiden een informatieavond over prikkelverwerking bij kinderen. Tijdens deze leuke, informatieve avond vertelt ergotherapeut Annemieke Derksen wat prikkelverwerking is, wat er gebeurt als de prikkelverwerking bij jouw kind niet soepel verloopt en op welke wijze je daar als kind en als ouder op zou kunnen inspelen.
Lees meer

Marc Dullaert steunt Balans-plan voor oudersteunpunten passend onderwijs 

Oudervereniging Balans heeft samen met Ouders & Onderwijs een plan ontwikkeld voor het opzetten van regionale oudersteunpunten passend onderwijs. Bij deze steunpunten moeten ouders terecht kunnen voor ondersteuning (en zo nodig een buddy) om hen te helpen in het oerwoud van regels rondom passend onderwijs.
Marc Dullaert, voormalig kinderombudsman en aanjager van het thuiszitterspact, staat helemaal achter dit plan en zou het graag uitgevoerd zien.
Lees meer

Nieuwe richtlijn moet hulp kinderen met DCD verbeteren 

Goed nieuws voor kinderen met DCD (motorische onhandigheid) en hun ouders! Sinds juli is er een Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van kinderen met DCD. De richtlijn is bedoeld om eenheid te brengen in de manier waarop DCD wordt vastgesteld en behandeld. Achterliggend doel is om meer bekendheid te geven aan DCD en de hulp aan kinderen met DCD te verbeteren.
Lees meer
 
DCD in BalansMagazine
Dat DCD een ernstiger probleem is dan vaak wordt gedacht, vertelt revalidatiearts Juan Manterola in het aankomende nummer van Balans Magazine. Leden van Balans kennen Manterola wellicht al van de prachtige blogs die hij voor Balans schreef over het internationale DCD-congres, afgelopen juni. In het interview met hem komt ook aan de orde hoe de kwaliteit van leven voor kinderen met DCD kan worden verbeterd.
De nieuwe BalansMagazine valt begin oktober bij u op de mat, als u lid bent van Balans. (Nog geen lid? Bekijk dan hier waarom het de moeite waard is lid te worden)

Gratis proefpakket dyslexie bij Dedicon 

Voor leerlingen met dyslexie levert Dedicon digitale schoolboeken, die zij kunnen gebruiken met hun dyslexiesoftware: Alinea, ClaroRead, IntoWords, Kurzweil, L2S, Read&Write, Sprint of TextAid. Wie nog niet weet wat het prettigst werkt, kan bij Dedicon nu een gratis proefpakket bestellen.
Lees meer

Academische Werkplaats ADHD nodigt ouders uit 

De Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag nodigt ouders uit voor een ouderbijeenkomst op woensdagavond 2 oktober.
In deze Academische Werkplaats werken wetenschappers en experts uit de zorg en het onderwijs samen aan betere hulp voor kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag (met en zonder diagnose ADHD).
De Academische Werkplaats vindt de inbreng van ouders en kinderen belangrijk en organiseert daarom regelmatig ouderbijeenkomsten. De bijeenkomst op 2 oktober is bedoeld om voorlichtingsmateriaal te laten zien en met ouders te bespreken.
Lees meer

BOEK NODIG? BESTEL HET VIA BALANSSHOP.COM!

In de webshop balansshop.com vindt u alle (vak)literatuur op het gebied van ontwikkelingsproblemen als ADHD, autisme en dyslexie. Maar ook voor romans, kinderboeken en spelletjes kunt u terecht bij balansshop.com. Van elke aankoop gaat tien procent naar Balans, zonder dat u meer betaalt. Alvast hartelijk dank! 
 

(Advertentie)
Advertentie Autismefonds
Oudervereniging BALANS
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

T (030) 225 5050
 
Aanmelden  |   Afmelden
 
Website  |   Contact  |Doorsturen
 
|  Mijn gegevens