NIEUWS VAN OUDERVERENIGING BALANS • JULI 2020
  Lees online  |  Afmelden
Balans
Balans-directeur: 'Niet de leerplicht moet sturend zijn, maar het leerrecht'
Eind mei verscheen het eindrapport van de Evaluatie Passend Onderwijs. Ook Balans-directeur Suzanne Boomsma was betrokken bij dit onderzoek naar de kwaliteit van het passend onderwijs. Ze gaf hierover een interview aan de Nationale Onderwijsgids.
“De nadruk hoort te liggen op de vraag waaróm kinderen vastlopen [in het onderwijs, red.] en wat er nodig is om ze vlot te trekken, niet op wat dat eventueel kost. Bovendien moet niet de leerplicht sturend zijn, zoals nu, maar het leerrecht. Elk kind heeft recht op onderwijs en de overheid heeft de plicht om passend onderwijs aan elk kind beschikbaar te stellen en voor elk kind toegankelijk te maken.”

Lees meer
 


Goed gesprek Balans-NVO over omstreden podcast

Boze reacties op social media, een column in de Volkskrant, Kamervragen aan de minister van Onderwijs: er was de afgelopen maand veel ophef over de podcast ‘Thuiszitters; hoe kan het ook anders?’ van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).

Een orthopedagoog vertelt daarin hoe zij kinderen met schoolangst terug naar school probeert te krijgen. De inhoud van de podcast en de kritiek erop zijn goed samengevat in een column van pedagoog Mieke van Stigt op socialevraagstukken.nl.
Bij monde van directeur Suzanne Boomsma nam Balans onmiddellijk afstand van de inhoud: ‘In deze podcast komt een mens/kindbeeld tevoorschijn waar ik vraagtekens bij zet. En daarmee ook bij deze aanpak, die is gericht op dehumanisering en op machtsvertoon.’
Over deze kwestie heeft inmiddels een goed gesprek plaatsgevonden tussen Balans en NVO. De NVO heeft onze kritische boodschap goed gehoord en wil graag samenwerken met Balans als het gaat over de goede positionering van ouders, met name waar het gaat om thuiszitters en het voorkomen van drang- en dwangmaatregelen. Lees meer

Twee nieuwe bestuursleden voor Balans

Oudervereniging Balans verwelkomt twee nieuwe bestuursleden. Selma Koegler wordt onze nieuwe voorzitter en Nelleke Tebra algemeen bestuurslid.

Selma Koegler (1969) heeft een ruime bestuurlijke ervaring. Vooral in haar functie als raadslid en later als wethouder van de gemeente Veldhoven, was zij actief betrokken bij verschillende projecten op het gebied van jeugdzorg en onderwijs.
Nelleke Tebra (1982) is moeder van drie zoons (10, 8 en 6 jaar). Zij heeft heel wat praktijkervaring opgedaan met hoogbegaafdheid, autisme en dyslexie en de gevolgen daarvan binnen passend onderwijs en jeugdhulp.

Nieuw BalansMagazine met gratis Zomerkalender

Vorige week verscheen het nieuwste BalansMagazine, met als extraatje een poster vol zomerse #BalansChallenges en anti-verveeltips.

Lees hier het persbericht over de inhoud van het magazine

Oproep: doe mee aan BalansChallenges

In het nieuwe Balans Magazine staan vijf leuke challenges die je samen met je kind kan doen. Wij zouden het heel leuk vinden als iemand de spits afbijt, zodat wij dit kunnen delen op social media. Hopelijk creëert dit een sneeuwbaleffect!
De eerste challenge begint op 18 juli. We horen heel graag wie er mee zou willen doen, mail dan even naar Karin van Ooijen (Karin.vanOoijen@balansdigitaal.nl) en Sam Raasveld (sam.raasveld@balansdigitaal.nl). Alvast heel erg bedankt!!

Medicatie mee op reis: hoe voorkomt u problemen?

Gaat u binnenkort op vakantie naar het buitenland? Houd er dan rekening mee dat geneesmiddelen zoals Ritalin en Concerta (en vergelijkbare generieke middelen) niet zomaar kunnen worden meegenomen.

Lees hier wat u kunt doen om problemen te voorkomen

Fiona Prenen winnares BalansZomerverhaal2020

De inzending van Fiona Prenen is onlangs gekozen tot het winnende BalansZomerverhaal 2020. De jury besloot unaniem. Het verhaal werd geselecteerd uit acht vertellingen, waarvoor we de auteurs hierbij allen hartelijk danken.

Schrijver en jurylid Adriaan van Dis onderbouwt de keuze van de jury voor de boodschap van Fiona als volgt: ‘Het is een verhaal over acceptatie en berusting. Richt de blik op wat nabij en haalbaar is. Koestert het moment. De schrijver is geen defaitist maar beseft in een periode van opgelegde beperkingen dat in die begrenzing ook schoonheid kan liggen. Ze roept ons op beter te kijken. Pijnlijke en onaangename dingen beter te ervaren misschien.’

Lees hier het winnende verhaal, Zomer 2020

Zomerse leestips voor kinderen met leesproblemen en dyslexie

Volgens deskundigen is het belangrijk dat kinderen ook in de vakantie blijven lezen. Kinderen met leesproblemen of dyslexie zullen daar vaak weinig zin in hebben. Iets wat je lastig vindt, doe je nu eenmaal niet graag tijdens je vakantie. Maar de leestips van Dedicon zullen vast helpen om kinderen met dyslexie toch te motiveren. Bekijk ze hier

Jaarverslag Balans: 'De kracht van ouders werkt'

Wat heeft Balans het afgelopen jaar gedaan om de belangen van ouders te behartigen, ouders te informeren en uitwisseling van ervaringen tussen ouders mogelijk te maken? U leest het in het onlangs verschenen, kleurrijk vormgegeven Jaarverslag 2019 van Balans.

Lees meer

BalansKIDS met Super-zomer-beweegspel

‘Loop alsof je een steile berg beklimt’, ‘Doe alsof je schreeuwt zonder geluid te maken’ en ‘Ren alsof je een paard bent’. Het zijn enkele van de opdrachten in het Super-zomer-beweegspel dat is afgedrukt in de nieuwste BalansKIDS.

Lees hier meer over de inhoud van dit blad voor Balans-kinderen

Brochure Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag is uit
   
De Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag heeft een brochure uitgebracht over ‘onrustig, impulsief en onoplettend gedrag’.
De brochure bevat informatie over mogelijke oorzaken van dit gedrag, en verder een aantal tips en adviezen voor ouders.
Ook Balans was vertegenwoordigd in de werkgroep die de brochure samenstelde.

Lees meer
 
 

Woensdag 16 september, Amsterdam:
Lezing over Zelfregulatie bij jongeren met ASS (een activiteit van Mama Vita en Balans)
Klik hier voor informatie

Dinsdag 6 oktober, Leiden:
Gespreksavond voor ouders over McDD (multicomplexe ontwikkelingsstoornis, een variant van het autisme)
Klik hier voor informatie

Verder is er de Dyslexietour, die ‘vanwege corona’ in aangepaste vorm wordt vervolgd. Zie onderstaand bericht.

De Dyslexietour in tijden van Corona

Bijeenkomsten gaan in deze tijd net even anders. Zo ook de Dyslexietour die Oudervereniging Balans organiseert in opdracht van het Stimuleringsprogramma aanpak Dyslexie. Op dit moment wordt uitgeprobeerd of de Dyslexietour ook op afstand kan worden georganiseerd.

Lees meer

Nieuwe podcast over ADD benadrukt positieve kanten
      
Wie meer wil weten over ADD, is vaak aangewezen op boeken en websites over ADHD. Niet ideaal, want de verschillen tussen ADHD en ADD kunnen groot zijn.

ADD’er Carola is gestart met een serie podcasts die specifiek over ADD gaan – en waarin ze de nadruk legt op de positieve kanten ervan.
  
De podcast is te beluisteren via Carola’s website https://www.addsomethingspecial.nl/ 
 


Win een gratis kookboek

Een kookboek lezen en er zo enthousiast over zijn dat je om elf uur ’s avonds nog de keuken in wilt. Het overkwam de redacteur die Kook het lekker zelf! mocht recenseren voor Balans.
U kunt nu een exemplaar van dit kookboek winnen!

Lees er hier meer over


(Advertentie)
Advertentie Autismefonds
Oudervereniging BALANS
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

T (030) 225 5050
 
Aanmelden  |   Afmelden
 
Website  |   Contact  |Doorsturen
 
|  Mijn gegevens